✆ 61 868 25 32 ✆ 801 011 097 ✉ biuro@technology.poznan.pl Wyślij zapytanie

Czas Pracy

System rejestracji i ewidencji czasu pracy online


Ewidencja i Kontrola Czasu Pracy połączona z Systemem Urlopowym to pierwsze tego typu rozwiązanie na polskim rynku.

Program do ewidencji czasu pracy to korzystna propozycja dla biznesu, w tym zarówno dla firm produkcyjnych, jak i usługowych. Służy on do efektywnego zarządzania czasem pracy, usprawniając prowadzenie jego kompleksowej ewidencji i kontroli, a także rozliczanie urlopów, zwolnień i absencji każdego typu. Program ewidencji czasu pracy służy zarówno pracodawcy, jak i pracownikom, ponieważ doskonale nadaje się do szybkiego i skutecznego planowania, rozliczania i rejestracji czasu pracy.


JUŻ DZIŚ UMÓW SIĘ NA PREZENTACJĘ ROZWIĄZANIA
LUB SPRAWDŹ DEMO

Elektroniczna rejestracja czasu pracy: perspektywa dla biznesu

Proponowana ewidencja czasu pracy jest w pełni dostosowana do polskich realiów: z jednej strony zapewnia całkowitą zgodność z Kodeksem Pracy, a z drugiej pozwala na wprowadzenie reguł specyficznych dla odbiorcy rozwiązania.
 
Ewidencja czasu pracy

Kompleksowa elektroniczna rejestracja czasu pracy obejmuje takie elementy jak:
 • automatyczna klasyfikacja i naliczanie nadgodzin 50%, nadgodzin 100% oraz nocek
 • automatyczne naliczanie dopełnień dla niepełnoetatowców
 • tworzenie wielozmianowych harmonogramów czasu pracy, zarówno grupowych jak i indywidualnych oraz 4-ro brygadowych
 • odrębna obsługa planu i wykonania
 • w standardzie wiele systemów rozliczania czasu pracy: podstawowy, równoważny, zadaniowy, zmianowy, nienormowany, w wersji rozszerzonej dowolny inny system lub wariant
 • dowolne zatrudnienie: od najprostszych cały etat, pół etatu, 3/4, 1/4 itd. po najbardziej złożone, wyrażone za pomocą dowolnego ułamka, np.: 4/5, 1/3, 7/16, 39/40, 21/80 itd.
 • automatyczna kontrola przekroczeń czasu pracy (odpoczynki dobowe, tygodniowe, drugi raz rozpoczęta doba, przekroczenia średnich w tygodniu, miesiącu i wiele innych ...)
 • odbiór nadgodzin oraz płatności za nadgodziny
 • ponad 25 rodzajów urlopów, zwolnień i absencji (m.in. urlop wypoczynkowy, na żądanie, okolicznościowy, opieka nad dzieckiem, bezpłatny, macierzyński, ojcowski, rodzicielski, wychowawczy, zwolnienia lekarskie, odbiór nadgodzin, odbiór dnia wolnego i wiele innych ...), urlopy rozliczane są w programie ewidencji czasu pracy analogicznie jak w Systemie urlopowym
 • dowolne definiowanie okresów rozliczeniowych (m.in. miesięczne, kwartalne, 4-ro miesięczne, półroczne itd.)
 • podział na działy i oddziały oraz specjalny system uprawnień umożliwia wdrożenia zarówno w małych, średnich jak i dużych firmach (wykonaliśmy wiele wdrożeń w sektorze firm 1000+ czyli zatrudniających powyżej tysiąca pracowników)
 • pełna dwukierunkowa integracja z zewnętrznymi systemami kadrowo-płacowymi (m.in. SAP, Sage, Comarch, Teta) pozwala na zautomatyzowanie procesu naliczania płac
 • podczas wdrożenia system ewidencji czasu pracy jest konfigurowany i dostosowywany do indywidualnych wymagań i warunków panujących w firmie

Czas jest w cenie

Elektroniczny system ewidencji pracy to sprawdzone i skuteczne rozwiązanie online, które sprawdzi się przede wszystkim w dużych firmach i korporacjach.


Więcej informacji o tym produkcie znajdziesz na kolejnych stronach

  >