Elektroniczne wnioski urlopowe ?>

Elektroniczne wnioski urlopowe

Najlepszy system e-Urlopy na rynku! Jedyne profesjonalne rozwiązanie do obsługi elektronicznych absencji rozwijane od ponad 22 lat!

System Urlopowy obsługuje wszystkie rodzaje wniosków, nieobecności, absencji i zwolnień. Umożliwia planowanie urlopów, obsługuje dowolne części etatu, osoby niepełnosprawne i umożliwia eksport do zewnęrznch systemów kadorywch.

czytaj więcej

Ewidencja czasu pracy

System pozwala na kompleksowe prowadzenie pełnej ewidencji i kontroli czasu pracy i jest w pełni dostosowany do polskich realiów.

Program sam nalicza nadgodziny 50%, 100%, dopełnienia i nocki oraz automatycznie kontroluje przekroczenia czasu pracy (odpoczynki dobowe, tygodniowe, przekroczenia średnich w tygodniu, miesiącu itp. zgodnie z Kodeksem Pracy).

czytaj więcej
Ewidencja czasu pracy ?>
E-delegacje ?>

E-delegacje

Składanie i akceptacja Poleceń wyjazdów służbowych. Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych. Pełne rozliczenie diet, ryczałtów i kosztów delegacji.

Automatyczna dekretacja wydatków i kosztów. Eksport do dowolnego systemu księgowego.

czytaj więcej

System ocen pracowniczych

Tworzenie różnego typu formularzy ocen i premii dla pracowników w postaci dokumentów elektronicznych. Możliwość definiowania zadań, progów, wskaźników oraz grup.

Za pomocą programu można niezależnie dla każdego pracownika określić zadania i cele do realizacji oraz premię zależną od osiągniętych wyników.

czytaj więcej
System ocen pracowniczych ?>
Rozliczanie Kosztów ?>

Rozliczanie Kosztów

System KRK umożliwia rozliczanie kosztów pracowniczych. Pracownicy wprowadzają do systemu wszelkie swoje wydatki z całego okresu rozliczeniowego (okresy te można dowolnie ustalać).

Na koniec danego okresu rozliczeniowego pracownicy dostarczają do księgowości faktury potwierdzające zakupy (osobiście lub pocztą) opatrzone kodami kreskowymi.

czytaj więcej

Elektroniczny obieg dokumentów

System obiegu dokumentów to rozwiązanie pozwalające na usprawnienie działania firmy, na proste i szybkie zarządzanie dokumentami i procesami.

czytaj więcej
Elektroniczny obieg dokumentów ?>
Elektroniczny obieg faktur ?>

Elektroniczny obieg faktur

System Zakupowy eliminuje papierowe dokumenty oraz ręczny proces zbierania akceptacji.

czytaj więcej

Zarządzanie dokumentami

Umożliwia publikowanie dokumentów po uprzednim zatwierdzeniu ich przez zwierzchników.

Pozwala również na weryfikację czy każdy z pracowników, do których skierowany był dokument, zapoznał się z nim. System przechowuje wszystkie wersje poszczególnych dokumentów i umożliwia ich przeglądanie.

czytaj więcej
Zarządzanie dokumentami ?>
Intranet ?>

Intranet

Intranet to wewnętrzny system informacyjny dostępny tylko dla pracowników danej firmy. Umożliwia on szybsze i sprawniejsze jej działanie oraz natychmiastowy przepływ informacji.

Zastosowanie Intranetu ma sens nie tylko w dużych firmach i korporacjach ale również w małych przedsiębiorstwach.

czytaj więcej

Ewidencja środków trwałych

Rozwiązanie pozwala na ewidencję bazy danych sprzętu oraz środków trwałych firmy.

Umożliwia obsługę wydań / zwrotów, kodów paskowych, import faktur masowych i wspiera wiele innych przydatnych funkcjonalności.

czytaj więcej
Ewidencja środków trwałych ?>
System rezerwacji ?>

System rezerwacji

Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest prowadzenie rezerwacji dowolnych zasobów używanych w firmie. Moduł może zarządzać dowolną ilością takich zasobów, które podzielone są na definiowalne kategorie.

czytaj więcej

Testy / Ankiety

System ten umożliwia budowanie od podstaw różnego rodzaju testów i ankiet dla pracowników.

Jest łatwy w obsłudze i przyjazny dla użytkownika, a opublikowanie utworzonego testu (lub ankiety) sprawia, ze staje się on dostępny natychmiast dla wszystkich upoważnionych osób.

czytaj więcej
Testy / Ankiety ?>

Nasi wybrani Klienci