✆ 61 868 25 32 ✆ 801 011 097 ✉ biuro@technology.poznan.pl Wyślij zapytanie

System ocen pracowniczych

System Oceny i Premie


System Ocen pracowniczych umożliwia tworzenie formularzy ocen i premii dla pracowników w postaci dokumentów elektronicznych w szybki i sprawny sposób.

Budowa systemu okresowych ocen pracowniczych

System oceny pracowników składa się z dwóch głównych modułów:
 • indywidualnych dokumentów premiowych,
 • premii wyznaczonych grupom pracowników na podstawie wartości wskaźników ogólnych (np.: premia produkcyjna, premia sprzedażowa, premia zależna od wskaźników jakości, satysfakcji klientów, itp.).


JUŻ DZIŚ UMÓW SIĘ NA PREZENTACJĘ ROZWIĄZANIA

W przypadku dokumentów indywidualnych można niezależnie dla każdego pracownika określić zadania i cele do realizacji oraz premię zależną od osiągniętych wyników. Ponieważ dokument taki bazuje na szablonie, można go przypisać do wielu pracowników (np.: dział, zespół), a następnie dowolnie zmodyfikować zadanie/cele i przypisane premie. Jest to wygodne rozwiązanie dla współczesnych przedsiębiorstw nastawionych na dynamiczny rozwój swojego biznesu.

Usprawnienie codziennej pracy

Za sprawą systemu okresowych ocen pracowniczych po realizacji zadań następuje ich ocena oraz określenie rezultatów, które automatycznie wyznaczą należną dla pracownika premię. Zadania i należne premie a następnie ich realizacja są w procesie uzgadniane i akceptowane w elektronicznym dokumencie pomiędzy pracownikiem a przełożonym/kierownikiem. Proponowane narzędzie oceny pracowników jest przydatne zwłaszcza dla dużych firm, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych. Sprawdzi się zwłaszcza w dziale HR.
 

System ocen pracowniczych: najlepsze rozwiązanie dla firm

W przypadku premii ogólnych, dokumenty premiowe tworzone są dla grupy pracowników na podstawie celów i osiągniętych w firmie rezultatów dla określonych wskaźników. Na przykład na podstawie wskaźników produkcyjnych przyznawane są automatycznie premie pracowników odpowiednich działów w zależności od osiągniętych wskaźników związanych z danym działem (np.: wolumen produkcji, czasy dotyczące produkcji, wskaźniki jakościowe, ...), pracownikom działu sprzedaży od wskaźników używanych w firmie do oceny sprzedaży (np.: wolumeny, kwoty, ilość nowych klientów).
 

W tym przypadku istnieje również możliwość generowania premii zaległych (np.: jeśli nie zostały spełnione wskaźniki w danym okresie ale są one osiągnięte narastająco - np.: w ujęciu rocznym).
 

Dokumenty premiowe można podzielić na dowolne typy używane w firmie (np.: Finansowy, Indywidualny, Sprzedażowy, Produkcyjny, Uznaniowy,..) oraz przypisać do dowolnych okresów rozliczeniowych (np.: miesięczny, kwartalny, roczny,...)

Wypełnienie elektronicznego dokumentu Premii jest niezwykle proste, a obieg dokumentów w firmie przebiega bardzo szybko i sprawnie.

Zalety systemu oceny pracowników

Główne funkcje i zalety systemu ocen pracowniczych to:
 • Tworzenie dokumentów ocen i premii różnego typu,
 • Sprawna komunikacja między pracownikiem a osobą akceptującą dokument premii w dowolnych wariantach obiegu dokumentu,
 • Możliwość tworzenia dowolnych typów szablonów dokumentów, które będą wykorzystywane w firmie,
 • Możliwość definiowania zadań, progów, wskaźników, grup, dzięki którym będą tworzone konkretne, dostosowane do potrzeb firmy dokumenty premii,
 • Możliwość tworzenia charakterystycznych dla firmy okresów rozliczeniowych do których będą przypisane dokumenty premii,
 • Eksport wyznaczonych premii do zewnętrznego systemu finansowego,
 • Raporty dotyczące premii o dokumentów premiowych i ich statusów,
 • System powiadomień e-mail o zdarzenia dotyczących dokumentów premiowych,
 • Repozytorium dokumentów premii.

System Ocen i Premii podlega na etapie wdrożenia indywidualnemu dostosowaniu do wymagań i potrzeb Państwa firmy. System ocen pracowniczych to wygodne narzędzie online.