Podstawowa funkcjonalność, jaką zapewnia system kontroli czasu pracy pracowników, pozwala na przeglądanie harmonogramów oraz informowanie o przekroczeniach, nadgodzinach, urlopach itp.

Po wybraniu odpowiedniego działu/pracownika i określeniu dat prezentowane są informacje w 3 trybach pracy:

  • plan i wykonanie – nałożenie na jednym wykresie informacji o planie i wykonaniu
  • planowanie – przeglądanie samego planu (bez wykonania)
  • wykonanie – przeglądanie samego wykonania (bez planu)
 
system kontroli czasu pracy pracowników 1

W elektronicznej ewidencji czasu pracy początek i koniec doby pracownika oznaczony jest odpowiednio symbolami "<" oraz ">". W harmonogramie wyświetlane są też dodatkowe informacje o pracownikach, maszynach i godzinach pracy. W przypadku nadgodzin i części błędów zaznaczone są one odpowiednimi kolorami i opisane w legendzie.

System rejestracji czasu pracy pozwala na skutecznie monitorowanie czasu pracy, automatycznie rozpoznaje i nalicza nadgodziny 50%, 100% oraz nocki, a w uzasadnionych przypadkach możliwe jest ręczne wymuszenie odpowiedniej klasyfikacji.

Podział systemu kontroli czasu pracy

System przedstawia graficznie harmonogram pracy w trzech formach:
  • Pełny widok – w formie graficznej (jak powyżej)
  • Godziny i sekcje – widok godzinowy z sekcjami (maszynami, stanowiskami)
  • Tylko godziny – widok godzinowy

Poniżej przedstawiono jeden z dni, w którym oprócz standardowych godzin pracy widać także urlop (błękitne „u”), dzień wolny (błękitne "w"), przekroczenie doby (czerwone „p”) oraz nadgodziny 100% (żółte „N”). Dla przedostatniego pracownika widać także, że planowo pracownik ten powinien rozpocząć pracę od godziny 22:00, natomiast rozpoczął ją o 15:00. Ten praktyczny przykład dowodzi skuteczności elektronicznej ewidencji czasu pracy.

 
system kontroli czasu pracy pracowników 2

Intuicyjny system monitorowania czasu pracy dla przedsiębiorstw

Elektroniczna ewidencja czasu pracy oraz elektroniczny obieg dokumentów pozwalają także na edycję planu lub wykonania. Za jego pomocą przełożeni z łatwością mogą wprowadzać wydłużenie godzin pracy (nadgodziny), spóźnienia czy wcześniej zakończoną pracę.

Dlaczego warto wybrać kontrolę czasu pracy online?

Po wprowadzeniu poprawek system RCP online automatycznie przeliczy całość danych w zakresie przekroczeń czasu pracy, a także automatycznie naliczy i sklasyfikuje nadgodziny 50%, 100% oraz nocki. System kontroli czasu pracy pracowników to propozycja dla biznesu, w którym stawia się na dynamiczny rozwój. Jest on dostępny dla firm produkcyjnych oraz usługowych.