Element Forma zatrudnienia jest częścią modułu Czas pracy. Tworzy on zbiór danych na temat rodzaju zatrudnienia, okresu rozliczeniowego oraz systemu rejestracji czasu pracy zatrudnianych osób. Dzięki temu przełożeni mają dostęp do czytelnie zaprezentowanych danych i informacji, które usprawniają zarządzanie kapitałem ludzkim. Rozwiązanie to jest przydatne w średnich i dużych przedsiębiorstwach oraz firmach produkcyjnych, które zatrudniają wielu pracowników w różnych wymiarach godzinowych.

 
ewidencja czasu pracy dla niepełnych etatów 1
 

Przejrzysta ewidencja czasu pracy

Wszystkie oferowane przez nas programy dla firm można dowolnie dostosować do indywidualnych potrzeb oraz wymagań. Widać to na przykładzie elementu Forma zatrudnienia, w którym zatrudnienie może zostać określone w dowolnej formie:

  • cały etat,
  • pół etatu,
  • 3/4
  • 1/3
  • 39/40
  • 21/80
  • itd.


W zależności od zasad panujących w firmie, zatrudnienie może zostać określone ułamkiem od najprostszych lub dowolnie złożonych. Program pozwala również na zmianę formy zatrudnienia pracownika. Dzięki zakresowi dat można ustawić odpowiedni przedział czasowy, w którym obowiązują konkretne ustawienia.
 

Dodatkowo, osoba zatrudniona może zostać przypisana do jednego z dwóch rodzajów harmonogramów:

  • indywidualnego - układanego dla części pracowników, z pewnym wyprzedzeniem (podlegającego częstym zmianom);
  • grupowego (ogólnego) - z przeznaczeniem dla pracowników biurowych (zwykle stałe i definiowane odgórnie).

IT dla biznesu

Oferowana przez nas elektroniczna ewidencja czasu pracy oraz elektroniczny obieg dokumentów upraszczają i przyspieszają pracę managerów oraz działu HR. Program do ewidencji czasu pracy jest prosty w obsłudze i intuicyjny, a wszystkie informacje są dostępne online w dowolnym momencie. Posiadamy długoletnie doświadczenie w branży, dlatego wiemy jak spełnić wszystkie wymagania naszych klientów. Oferujemy gotowe rozwiązania, które pozwolą na sprawniejsze zarządzanie zasobami oraz dokumentami w firmie.