Opis rozwiązania

Opis rozwiązania

System publikacji dokumentów stanowi rozszerzenie Intranetowej biblioteki. Elektroniczne archiwum dokumentów, to udogodnienie dla pracowników przedsiębiorstw, gdzie panuje wzmożony przepływ różnego rodzaju pism.

Funkcjonalność programu

Elektroniczna biblioteka dokumentów zapewnia optymalizację czasu, niezbędnego do odszukania pisma. Jeśli wprowadzano kilka wersji dokumentów, system umożliwia przeglądanie każdej z nich. Dokumenty publikowane są w systemie po uprzednim zatwierdzeniu ich przez zwierzchników. Program, służący jednocześnie do zarządzania dokumentami, umożliwia weryfikację, czy każdy z pracowników firmy, do których skierowany był dokument, zapoznał się z nim.

Już dziś umów się na prezentację Rozwiązania lub sprawdź demo

Umów się Zobacz demo
specjalista

Ponadto system publikacji dokumentów pozwala na:

  • publikacje dokumentów z potwierdzeniem zapoznania się lub bez,
  • przechowywanie plików różnego formatu,
  • tworzenie intranetowych portali WWW przy użyciu edytora graficznego,
  • funkcjonowanie zaawansowanego systemu uprawnień do zawartości biblioteki oraz elektroniczny obieg dokumentów.
  • przykłądowe dokumenty to: PIT, RMUA, paski płacowe, oświadczenie o dochodach, umowy, procedury, korespondencja, a także dowolne inne dokumenty wykorzystywane w Panstwa firmie

System katalogów

Dokumenty opublikowane w systemie znajdują się w katalogach modułu Biblioteka. Zarówno struktura katalogów, jak i pliki, do których użytkownicy mają wgląd, bazują na rozbudowanym systemie uprawnień - możliwości odczytu, modyfikacji czy usuwania dokumentów.

opis rozwiazania

Rodzaje katalogów dostępnych w module Biblioteka: Rodzaje katalogów dostępnych w module Biblioteka:
  • uprawnienia nadawane na poziomie katalogów,
  • uprawnienia nadawane na poziomie plików,
  • uprawnienia mieszane (nadawane na poziomie katalogów i plików).