Proces akceptacji e-wniosków urlopowych dostosowany jest do potrzeb Twojej firmy. Na etapie wdrażania zostają ustalone funkcje procesu, zgodnie z indywidualnymi procedurami obowiązującymi w przedsiębiorstwie, tak aby proces przebiegał optymalnie dla funkcjonowania biznesu.
 

Elektroniczny system urlopowy (e-urlopy) umożliwia dowolne modelowanie obiegu dokumentów, zapewniając elastyczną konfigurację poszczególnych etapów procesu - ich liczby oraz zakresu działań obejmujących każdy etap.

 
Akceptacja elektronicznych wnioskow urlopowych
 

Etapy akceptacji elektronicznego wniosku

Elektroniczne wnioski urlopowe, będąc w trakcie procesu akceptacji, zwykle przechodzą przez następujące etapy:

  • akceptacja zastępstwa,
  • akceptacja przełożonego,
  • informowanie działu HR.


Program do urlopów sprawia, że proces akceptacji przebiega szybko i sprawnie, co wpływa na efektywne zarządzanie urlopami. E-wniosek urlopowy może zostać zaakceptowany lub odrzucony w bardzo łatwy sposób - za pomocą jednego kliknięcia. Odpowiednio - w przypadku akceptacji wystarczy kliknąć umieszczony pod wnioskiem przycisk “Akceptuj”, w celu odrzucenia “Odrzuć”. Dodatkowo do każdego wniosku można dodać komentarz.

Automatyczne przekazywanie i weryfikacja wniosku urlopowego

Zaakceptowane elektroniczne wnioski urlopowe są automatycznie kierowane przez program do planowania urlopów bezpośrednio do działu HR. Pracownicy działu personalnego mogą dokonać weryfikacji wniosku m.in. pod kątem załączenia niezbędnych dokumentów, np. zwolnienia L4, czy odpowiedniego zaświadczenia.

Dodatkowo, pracownicy działu HR również są uprawnieni do załączania odpowiednich dokumentów. Jest to niezbędne np. w sytuacji, gdy pracownik dostarczy papierowe zwolnienie L4 bezpośrednio do firmy.

 
akceptacja elektronicznych wnioskow urlopowych 1
 

Zaawansowany system tworzenia wniosków urlopowych

Program do tworzenia elektronicznych wniosków urlopowych umożliwia także sprawną modyfikację dokumentów, anulowanie części ich zakresu lub całości. O każdej zmianie wprowadzonej przez pracowników informowani są przełożeni. W ich kompetencji leży akceptacja bądź odrzucenie zmian. Dodatkowo, o każdej zmianie na bieżąco informowany jest dział HR. W oparciu o zaakceptowane wnioski, określające termin urlopu, powstaje firmowy kalendarz urlopowy oraz elektroniczy obieg dokumentów, dostępny dla wszystkich pracowników.