Planowanie urlopu z kalendarzem

Kalendarz urlopowy to narzędzie systemu do ewidencji urlopów skuteczne dla wewnętrznego funkcjonowania biznesu. Wgląd do grafiku online mają wszyscy pracownicy. W ten sposób z wyprzedzeniem zaplanują własne e-urlopy, spotkania, czy realizację projektów, bez zbędnych nieporozumień, wynikających z nieobecności współpracownika. Elektroniczne wnioski urlopowe dają możliwość samodzielnego monitorowania dostępności dni wolnych przez zatrudnionych, optymalizuje pracę zarówno działu HR, jak i całego przedsiębiorstwa.

Dostępność urlopu, delegacje, szkolenia

Program do urlopów w formie kalendarza w czytelny sposób obrazuje stan wykorzystania przysługujących dni urlopowych w wybranym przedziale czasu, zarówno dla:

  • całej firmy
  • wybranego działu
  • wybranego pracownika

Zakres otrzymanych informacji dostępnych w grafiku różni się w zależności od posiadanych uprawnień.
 
elektroniczny kalendarz urlopow

Zaawansowany system urlopowy umożliwia połączenie kalendarza z modułem Delegacje. Dzięki temu, pracownicy firmy mają możliwość kontrolowaniu w grafiku dodatkowych wydarzeń, takich jak wyjazdy służbowe czy szkolenia.

Zestawienie urlopów wszystkich pracowników w jednym miejscu

Planowanie urlopów z wykorzystaniem kalendarza oraz elektroniczny obieg dokumentów, pozwalają na świadome i efektywne zarządzanie urlopami zatrudnionych. Intuicyjny grafik online koordynuje urlopy wszystkich pracowników firmy. Zapobiega to sytuacjom, gdy zbyt wielu pracowników korzysta z urlopu w tym samym czasie. System automatycznie odrzuca wtedy wybrane wnioski, bądź przekazuje je do pracowników z prośbą o zmianę terminu.