Łącznie faktur elektronicznych z umowami

Łącznie faktur elektronicznych z umowami

Aby dodatkowo usprawnić elektroniczny obieg faktur kosztowych w firmie wprowadzono możliwość dodawania w Systemie Zakupowym umów. Do dokumentu umowy można bezpośrednio przypisać faktury.

Funkcjonalność umów

System workflow faktur, uwzględniający elektroniczne umowy skutecznie wpływa na sprawne i wydajne zarządzanie firmą. Oprogramowanie umożliwia tworzenie różnych umów, m.in. sprzedaży, czy współpracy. Gotowy formularz umowy jest jednolity dla wszystkich pracowników, co umożliwia zachowanie spójności w dokumentacji firmy.

Dla dużych firm i przedsiębiorstw długotrwała współpraca z wieloma partnerami wiąże się z fakturami przesyłanymi do firmy okresowo. Wykorzystując elektroniczne umowy, dla powtarzalnych faktur - m.in. opłaty za telefony, czy paliwo, nie trzeba za każdym razem wystawiać Zapotrzebowania Zakupu i przechodzić przez proces akceptacji.

Archiwizacja umów

Elektroniczny obieg dokumentów umożliwia także ich archiwizowanie. System informatyczny automatycznie zapisuje umowy, zapewniając do nich sprawny dostęp. Możliwość szybkiego wyszukania danej umowy elektronicznej, wraz z przypisanymi do niej fakturami znacznie usprawnia pracę zarówno działu hr, jak i pozostałych zatrudnionych.

Formularz elektronicznej umowy

Poniżej przedstawiono przykład umowy.
 
łącznie-faktur-elektronicznych-z-umowami-1

Oprócz podstawowych danych - nazwy, numeru, daty zawarcia wraz z określonym terminem zakończenia umowy (w przypadku dokumentu terminowego), znajdują się także informacje dodatkowe. Formularz uwzględnia aktualną informację o statusie umowy - czy istnieje możliwość przypisania faktur, a także informacje o samych fakturach. Oprogramowanie informatyczne umożliwia także dodawanie do umów załączników oraz edycję dokumentu.

System Zakupowy to wydajne narzędzie online usprawniające pracę przede wszystkim w dużych firmach i przedsiębiorstwach. Intuicyjny system pozwala łączyć umowy, faktury oraz pozostałe dokumenty i automatycznie je archiwizuje, co zapewnia swobodny wgląd do pełnej dokumentacji działań firmy.