Raporty finansowe na podstawie faktur elektronicznych

Raporty finansowe na podstawie faktur elektronicznych

Raporty finansowe

System Zakupowy posiada moduł raporty finansowe, umożliwiający bieżącą kontrolę wydatków firmowych. Workflow faktur pozwala tworzyć raporty m.in. odnośnie Zapotrzebowań Zakupów (ZZ), czy Faktur (FV) dla wybranego okresu oraz działu, a także sprawnie odszukiwać poszczególne dokumenty.

Efektywne zarządzanie dokumentami

Raporty finansowe to znaczne ułatwienie szczególnie dla dużych firm i przedsiębiorstw, gdzie obserwuje się dokonywanie licznych transakcji. Raport umożliwia sprawną weryfikację informacji takich jak np.:

  • łączna kwota aktualnych zapotrzebowań w danym lub przyszłym miesiącu,
  • kwota bieżących zapotrzebowań przypisanych do poszczególnych działów,
  • łączna kwota za faktury w bieżącym miesiącu.

Zaawansowany system informatyczny generuje raporty całościowe lub raporty dla dowolnie określonych przedziałów czasowych, uwzględniając klasyfikację na poszczególne działy w firmie, pracowników bądź inne zdefiniowane grupy.

Raporty finansowe to funkcja, która elastycznie dopasowuje się do wymagań danej firmy. Na etapie wdrażania ustalane są konkretne elementy - niezbędne dla efektywnego funkcjonowania biznesu - jakie raport ma zawierać.

Raporty a optymalizacja procesu akceptacji

Dodatkowo, informacje, jakie gromadzą następujące raporty dostępne w Systemie Zakupowym:

 

  • raport elektronicznego obiegu faktur,
  • raport odnośnie średniego czasu akceptacji,
  • raport odnośnie osób, które najdłużej przetrzymują dokumenty,
okazują się przydatne także w procesie akceptacji dokumentów.
 
raporty finansowe na podstawie faktur elektronicznych 1
Fragment raportu osób najdłużej przetrzymujących faktury
 
raporty finansowe na podstawie faktur elektronicznych 2
Fragment raportu średnich czasów akceptacji

Raporty pozwalają skutecznie optymalizować workflow faktur, umożliwiając bieżącą kontrolę etapów, na jakich dokumenty znajdują się najdłużej oraz wskazując na osoby, które przetrzymują dokumenty zbyt długo. Dzięki temu kierownictwo szybko zweryfikuje problemowe kwestie i wprowadzi zmiany konieczne dla bardziej wydajnego funkcjonowania firmy.

Elektroniczny obieg dokumentów i faktur kosztowych w firmie to usprawnienie także dla partnerów biznesowych danej działalności. Za pomocą Systemu każdy z pracowników sprawnie odszuka wybraną fakturę, udzielając firmom zewnętrznym następujących informacji:

  • kiedy dana faktura zostanie zaakceptowana,
  • jaki będzie przybliżony okres oczekiwania na płatności.

Raporty to narzędzie działające w obszarze Systemu Zakupowego, umożliwiające skuteczną kontrolę elektronicznych dokumentów firmowych. Administracja prowadzona w oparciu o papierowe dokumenty nie daje możliwości stosowania takich usprawnień i wymaga dużego nakładu pracy oraz czasu zatrudnionych. Informatyczne systemy online pozwalają ten czas skutecznie zaoszczędzić i przełożyć go na pracę ku efektywnemu rozwojowi firmy.