Jak działa harmonogram pracy?

Program do urlopów, współdziałający z programem do harmonogramu pracy, to skutecznie rozwiązanie dla optymalizacji pracy dużych przedsiębiorstw. Zaawansowany elektroniczy obieg dokumentów zapewnia nadzór nad działaniami wszystkich pracowników firmy.

Uwzględniając zaplanowane urlopy, tworzenie harmonogramu zoptymalizuje działania w zakresie tworzenia harmonogramów pracy. E-urlopy umożliwia tworzenie harmonogramów:

 • grupowych - znajdują one głównie zastosowanie w biurach, gdzie pracownicy zatrudniani są na stałą liczbę godzin dziennie, wówczas nie jest konieczne układanie harmonogramów z miesiąca na miesiąc
 • indywidualnych - które są idealnym rozwiązaniem m.in. dla firm produkcyjnych zatrudniających pracowników w dowolnym systemie czasu pracy (podstawowy, równoważny, zmianowy, zadaniowy, itp.) z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych generatorów harmonogramów zmianowych, brygadowych, a także indywidualnych pracowniczych.

Jeden system, wiele możliwości

Wykorzystując program do tworzenia harmonogramu pracy, kierownik działu w wygodny sposób - za pomocą kilku kliknięć - zaplanuje działania swoich pracowników. System umożliwia też sprawną kontrolę planowanego i przepracowanego czasu zgodnie z nominałem w okresie rozliczeniowym.

 
integracja z ewidencja czasu pracy
pokaż w pełnym rozmiarze

Ponadto, system automatycznie weryfikuje ustalony harmonogram w zakresie przekroczeń, zgodnie z:
 • Kodeksem Pracy
 • wewnętrznymi procedurami firmy

Sprawna komunikacja między systemem a pracownikiem

Inteligentny program obsługujący harmonogram pracy, samodzielnie sygnalizuje o powstałych problemach. Zwierzchnicy nie muszą kontrolować jego funkcjonowania, ani samodzielnie sprawdzać, czy zatrudnieni pracują zgodnie z obowiązującymi zasadami. Osoby opracowujące harmonogram pracy oraz przełożeni są informowani przez program m.in. o:

 • zbyt krótkich odpoczynkach dobowych lub tygodniowych
 • przekroczeniach czasu pracy
 • próbach planowania pracy w święta lub w nadgodzinach
 • przekroczeniach przeciętnego tygodnia pracy
 • ... istnieje możliwość ustalenia i kontrolowania dowolnych reguł w dowolnych systmach czasu pracy (podstawowy, równoważny, zmianowy, zadaniowy, nienormowany, itp.)

Program służący planowaniu harmonogramu pracy sygnalizuje wszelkiego rodzaju przekroczenia za pomocą różnych kolorów, pojawiających się w grafiku. Zapewnia to czytelną komunikację w przypadku, gdy wystąpi potrzeba wprowadzenia zmian.

Ponadto system automatycznie nalicza:

 • nadgodziny dobowe 50% i 100%
 • nadgodziny średniotygodniowe w okresie rozliczeniowym
 • dopełnienia dla osób zatrudnionych na niepełny etat
 • pracę w porze nocnej

System Urlopowy obsługuje dowolne części etatu (m.in. pełen etat, pół etatu, 3/4 etatu, 1/3 etatu, 2/5 etatu, 39/40 etatu oraz każdą inną dowolną część), a także wspomaga rozliczanie czasu pracy dla osób niepełnosprawnych z obniżony wymiarem czasu pracy.