Elektroniczny System Urlopowy zapewnia sprawny dostęp do ewidencji wniosków urlopowych za pomocą narzędzia repozytorium. Repozytorium w jednym miejscu gromadzi wszystkie utworzone w systemie e-urlopy, zarówno bieżące, archiwalne, jak i przyszłe do wykorzystania.

Sprawne wyszukiwanie e-wniosków

Program do e urlopów sprawia, że z łatwością odszukasz wybrane wnioski. Dostępna w repozytorium wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie wniosków zgodnie z wybranym kryterium. Elektroniczne wnioski urlopowe możesz filtrować np. według:

  • wybranego pracownika,
  • wybranego działu,
  • określonego rodzaju urlopu,
  • czasu trwania urlopu,
  • daty utworzenia.
 
repozytorium elektronicznych wnioskow urlopowych

Zakres informacji zawartych w repozytorium

Repozytorium oprócz samego wykazu wniosków urlopowych, udostępnia także szczegółowe informacje odnośnie każdego z nich. Na początku tabeli znajduje się kolumna informująca o statusie wniosku, który może być:

  • w trakcie akceptacji,
  • zaakceptowany,
  • odrzucony,
  • usunięty.

Kolejno widnieje informacja o etapie, na jakim znajduje się e-wniosek, informacje odnośnie pracownika, działu, rodzaj i zakres czasowy urlopu oraz informacje odnośnie samego dokumentu. Dodatkowo, w repozytorium znajduje się liczba godzin oraz dni, wchodząca w okres urlopu z uwzględnieniem dni pracujących i weekendów.
 

Zakres poszczególnych informacji udostępnianych przez program do urlopów uzależniony jest od posiadanych przez pracownika uprawnień. Jako kierownik działu sam decydujesz, o uprawnieniach każdego z pracowników.
 

Program do ewidencji urlopów umożliwia zarządzanie absencjami z poziomu jednej aplikacji - bez konieczności ręcznego wypełniania oraz archiwizowania wielu dokumentów papierowych. Takie rozwiązanie to znaczne usprawnienie dla działu HR dużych firm i przedsiębiorstw, zatrudniających wielu pracowników, gdzie tradycyjna ewidencja dokumentów z czasem zaczyna być problemową kwestią.
 

Dodatkową korzyścią dla zarządzania firmą jest możliwość połączenia Systemu Urlopowego z programem do harmonogramu pracy. Elektroniczy obieg dokumentów pozwala zaplanować pracę poszczególnych pracowników, z uwzględnieniem zadeklarowanych przez nich urlopów.