✆ 61 868 25 32 ✆ 801 011 097 ✉ biuro@technology.poznan.pl Wyślij zapytanie

Czas pracy

System kontroli czasu pracy pracowników


Podstawowa funkcjonalność, jaką zapewnia system kontroli czasu pracy pracowników, pozwala na przeglądanie harmonogramów oraz informowanie o przekroczeniach, nadgodzinach, urlopach itp.

Po wybraniu odpowiedniego działu/pracownika i określeniu dat prezentowane są informacje w 3 trybach pracy:
  • plan i wykonanie – nałożenie na jednym wykresie informacji o planie i wykonaniu
  • planowanie – przeglądanie samego planu (bez wykonania)
  • wykonanie – przeglądanie samego wykonania (bez planu)
 
Kontrola czasu pracy

W elektronicznej ewidencji czasu pracy początek i koniec doby pracownika oznaczony jest odpowiednio symbolami "<" oraz ">". W harmonogramie wyświetlane są też dodatkowe informacje o pracownikach, maszynach i godzinach pracy. W przypadku nadgodzin i części błędów zaznaczone są one odpowiednimi kolorami i opisane w legendzie.

System rejestracji czasu pracy pozwala na skutecznie monitorowanie czasu pracy, automatycznie rozpoznaje i nalicza nadgodziny 50%, 100% oraz nocki, a w uzasadnionych przypadkach możliwe jest ręczne wymuszenie odpowiedniej klasyfikacji.

Podział systemu kontroli czasu pracy

System przedstawia graficznie harmonogram pracy w trzech formach:
  • Pełny widok – w formie graficznej (jak powyżej)
  • Godziny i sekcje – widok godzinowy z sekcjami (maszynami, stanowiskami)
  • Tylko godziny – widok godzinowy

Poniżej przedstawiono jeden z dni, w którym oprócz standardowych godzin pracy widać także urlop (błękitne „u”), dzień wolny (błękitne "w"), przekroczenie doby (czerwone „p”) oraz nadgodziny 100% (żółte „N”). Dla przedostatniego pracownika widać także, że planowo pracownik ten powinien rozpocząć pracę od godziny 22:00, natomiast rozpoczął ją o 15:00. Ten praktyczny przykład dowodzi skuteczności elektronicznej ewidencji czasu pracy.
 
Kontrola czasu pracy pracowników

Intuicyjny system monitorowania czasu pracy dla przedsiębiorstw

Elektroniczna ewidencja czasu pracy oraz elektroniczny obieg dokumentów pozwalają także na edycję planu lub wykonania. Za jego pomocą przełożeni z łatwością mogą wprowadzać wydłużenie godzin pracy (nadgodziny), spóźnienia czy wcześniej zakończoną pracę.

Dlaczego warto wybrać kontrolę czasu pracy online?

Po wprowadzeniu poprawek system automatycznie przeliczy całość danych w zakresie przekroczeń czasu pracy, a także automatycznie naliczy i sklasyfikuje nadgodziny 50%, 100% oraz nocki. System kontroli czasu pracy pracowników to propozycja dla biznesu, w którym stawia się na dynamiczny rozwój. Jest on dostępny dla firm produkcyjnych oraz usługowych.Więcej informacji o tym produkcie znajdziesz na kolejnych stronach

  <    >