SYSTEMY DEDYKOWANE
O FIRMIE
KLIENCI REFERENCJE
KONTAKT

Rozwiązania w chmurze

Wersja abonamentowa w postaci usługi dla dowolnej liczy użytkowników!

NOWOŚĆ - Rezerwacje

Wygodna rezerwacja zasobów używanych w Twojej firmie!

Kompleksowe rozwiązanie HR

W naszych rozwiązaniach zawarte są moduły dodatkowe: Pracownicy i Intranet.

Najlepsze e-Urlopy na rynku!

Pierwsze w Polsce profesjonalne rozwiązanie rozwijane od ponad 14 lat

Czas pracy

Kompleksowe planowanie, zarządzanie, ewidencja i kontrola czasu pracy.

14 lat na rynku IT

Od 14 lat oferujemy i prowadzimy wdrożenia naszych rozwiązań IT.


Systemy Obiegu Dokumentów (Workflow)
Obieg Dokumentów

System obiegu dokumentów to rozwiązanie pozwalające na usprawnienie działania firmy, na proste i szybkie zarządzanie dokumentami i procesami.

Pozwala on na zapanowanie nad ogromem faktur, zamówień, pism, ofert, umów itp. oraz ogranicza liczbę niepotrzebnych wydruków.


JUŻ DZIŚ UMÓW SIĘ NA PREZENTACJĘ ROZWIĄZANIA

Z badań IBM wynika, że jeden pracownik firmy potrafi wydrukować 16 tysięcy kartek papieru w ciągu roku. Tony papierowych dokumentów są udręką nie jednej firmy i dla nich właśnie proponujemy wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów. System Obiegu Dokumentów to narzędzie wspomagające prace grupową, jest ono nieodzownym elementem wspomagania zarządzania w firme.

Korzyści z wdrożenia Systemu Obiegu Dokumentów (SOD):
 • usprawnienie pracy w firmie
 • przejście od formularzy tradycyjnych do elektronicznych (z zachowaniem obiwiązującej w danej firmie formy)
 • prostsze, szybsze i bezbłędne wypełnianie formularzy
 • zmniejszenie kosztów operacyjnych
 • optymalizacja przepływu informacji dzięki powiadomieniom SMS, email
 • natychmiastowy dostęp do aktualnych informacji
 • rejestrowanie pełnej historii zmian i akceptacji dokumentów
 • monitorowanie procesów na każdym etapie
 • możliwość integracji systemu SOD z Intranetem, Ekstranetem itp.
 • standaryzacja dokumentów

System Obiegu Dokumentów dostosowujemy na etapie wdrożenia do indywidualnych procedur obowiązujących w danej firmie. Ze względu na dużą ilość różnych typów dokumentów, system nasz daje możliwość budowania dowolnej liczby elektronicznych obiegów.

Przykładowy diagram obiegu dokumentów

Budowa przykładowego obiegu dokumentów (System zakupowy):
 • składanie zapotrzebowania zakupu przez pracownika
 • akceptacja lub odrzucenie zapotrzebowania przez przełożonego
 • zbieranie ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty przez dział zakupów lub wyznaczonego pracownika
 • złożenie zamówienia
 • wprowadzenie faktury
 • proces akceptacji faktury
 • dokonanie płatności
 • zamknięcie (zakończenie) obiegu

Rozwiązanie takie ma szereg zalet:
 • pracownik - ma możliwość sprawdzenia na jakim etapie jest złożone przez niego zapotrzebowanie
 • przełożony - ma ścisłą kontrolę nad zapotrzebowaniami podwładnych i również może śledzić ich przebieg
 • dział zakupów - ma wszystkie oferty w jednym miejscu
 • księgowość - ma pełen dostęp do faktur zapłaconych i oczekujących na uregulowanie
 • kontrahenci - mogą błyskawicznie uzyskać informacje na jakim etapie jest ich faktura i kiedy mogą oczekiwać zapłaty

Standardowo system powiadamia pracowników o konieczności akceptacji dokumentów poprzez wysyłanie emaili. W wersji rozszerzonej system wysyła powiadomienia SMS (patrz: systemem SMS).

Zobacz najpopularniejsze obiegi dokumentów:


Przykładowy diagram obiegu dokumentów

Funkcjonalność:
 • obiegi dokumentów indywidualnie dostosowywane do wdrożenia w firmie
 • repozytorium dokumentów
 • śledzenie na bieżąco stanu dokumentów
 • dostęp do dokumentów ograniczony systemem uprawnień
 • łatwy i szybki dostęp do wszystkich dokumentów, zamówień, faktur
 • powiadomienia o akceptacjach wysyłane SMSem/emailem (przyspieszenie procesu akceptacji)
 • wielopoziomowe akceptacje
 • limity akceptacji
 • dowolne raporty
 • historia akceptacji i obiegu dokumentu