SYSTEMY DEDYKOWANE
O FIRMIE
KLIENCI REFERENCJE
KONTAKT

Rozwiązania w chmurze

Wersja abonamentowa w postaci usługi dla dowolnej liczy użytkowników!

NOWOŚĆ - Rezerwacje

Wygodna rezerwacja zasobów używanych w Twojej firmie!

Kompleksowe rozwiązanie HR

W naszych rozwiązaniach zawarte są moduły dodatkowe: Pracownicy i Intranet.

Najlepsze e-Urlopy na rynku!

Pierwsze w Polsce profesjonalne rozwiązanie rozwijane od ponad 14 lat

Czas pracy

Kompleksowe planowanie, zarządzanie, ewidencja i kontrola czasu pracy.

14 lat na rynku IT

Od 14 lat oferujemy i prowadzimy wdrożenia naszych rozwiązań IT.


System
Oceny i Premie

System Oceny i Premie umożliwia tworzenie formularzy ocen i premii dla pracowników w postaci dokumentów elektronicznych w szybki i sprawny sposób.

System składa się z dwóch głównych modułów:
 • indywidualnych dokumentów premiowych,
 • premii wyznaczanych grupom pracowników na podstawie wartości wskaźników ogólnych (np.: premia produkcyjna, premia sprzedażowa, premia zależna od wskaźników jakości, satysfakcji klientów, itp.).


JUŻ DZIŚ UMÓW SIĘ NA PREZENTACJĘ ROZWIĄZANIA
W przypadku dokumentów indywidualnych można niezależnie dla każdego pracownika określić zadania i cele do realizacji oraz premię zależną od osiągniętych wyników. Ponieważ dokument taki bazuje na szablonie, można go przypisać do wielu pracowników (np.: dział, zespół) a następnie dowolnie zmodyfikować zadanie/cele i przypisane premie.

Po realizacji zadań następuję ich ocena oraz określenie rezultatów, które automatycznie wyznaczą należną dla pracownika premię. Zadania i należne premie a następnie ich realizacja są w procesie uzgadniane i akceptowane w elektronicznym dokumencie pomiędzy pracownikiem a przełożonym/kierownikiem.


W przypadku premii ogólnych, dokumenty premiowe tworzone są dla grupy pracowników na podstawie celów i osiągniętych w firmie rezultatów dla określonych wskaźników. Na przykład na podstawie wskaźników produkcyjnych przyznawane są automatycznie premie pracowników odpowiednich działów w zależności od osiągniętych wskaźników związanych z danym działem (np.: wolumen produkcji, czasy dotyczące produkcji, wskaźniki jakościowe, ...), pracownikom działu sprzedaży od wskaźników używanych w firmie do oceny sprzedaży (np.: wolumeny, kwoty, ilość nowych klientów).


W tym przypadku istnieje również możliwość generowania premii zaległych (np.: jeśli nie zostały spełnione wskaźniki w danym okresie ale są one osiągnięte narastająco - np.: w ujęciu rocznym).


Dokumenty premiowe można podzielić na dowolne typy używane w firmie (np.: Finansowy, Indywidualny, Sprzedażowy, Produkcyjny, Uznaniowy,..) oraz przypisać do dowolnych okresów rozliczeniowych (np.: miesięczny, kwartalny, roczny,...)

Wypełnienie elektronicznego dokumentu Premii jest niezwykle proste, a obieg dokumentów w firmie przebiega bardzo szybko i sprawnie.

Główne funkcje i zalety aplikacji to:
 • Tworzenie dokumentów ocen i premii różnego typu,
 • Sprawna komunikacja między pracownikiem a osobą akceptującą dokument premii w kilku wariantach obiegu dokumentu,
 • Możliwość tworzenia dowolnych typów szablonów dokumentów, które będą wykorzystywane w firmie,
 • Możliwość definiowania zadań, progów, wskaźników, grup, dzięki którym będą tworzone konkretne, dostosowane do potrzeb firmy dokumenty premii,
 • Możliwość tworzenia charakterystycznych dla firmy okresów rozliczeniowych do których będą przypisane dokumenty premii,
 • Eksport wyznaczonych premii do zewnętrznego systemu finansowego,
 • Raporty dotyczące premii o dokumentów premiowych i ich statusów,
 • System powiadomień e-mail o zdarzenia dotyczących dokumentów premiowych,
 • Repozytorium dokumentów premii.


System Ocen i Premii podlega na etapie wdrożenia indywidualnemu dostosowaniu do wymagań i potrzeb Państwa firmy.